12 Kasım 2010 Cuma

Hoparlör Nedir.?

  Hoparlörün yapısı, çeşitleri, hoparlör kolonları, kabin filtreleri, hoparlörde polarite ve hoparlörün sağlamlık konrolünün nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar.Hoparlörler
Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara hoparlör denir. Hoparlör çeşitleri ve özellikleri şöyledir:
a. Dinamik (hareketli bobinli) hoparlörler
Resimde görüldüğü gibi dinamik hoparlörler, bobin, mıknatıs, kon (diyafram) gibi elemanların birleşiminden oluşmuştur. Bu elemanlarda demirden yapılmış bir silindirin ortasına doğal mıknatıs yerleştirilmiştir. Mıknatısla yumuşak demir arasındaki hava aralığına ise hoparlör diyaframının uzantısı üzerine sarılmış bobin konmuştur. Bobinin sarıldığı diyaframın alt kısmı bir süspansiyon (esnek taşıyıcı) ile gövdeye tutturulmuştur. Bobin, süspansiyonlar sayesinde hava aralığında rahatça hareket edebilmektedir. Hoparlörlerde kon iki tanedir. Geniş çaplı olan dışarıda, küçük çaplı olan ortadadır. Büyük kon kalın (bas) sesleri, küçük kon ise ince (tiz) sesleri oluşturur.
Dinamik yapılı hoparlörlerin çalışma ilkesi şöyledir:
Yükselteçten gelen AC özellikli sinyaller hoparlör içindeki bobinin etrafında değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan ile sabit mıknatısın alanı birbirini itip çekerek diyaframın titreşimine sebep olur. Diyaframın ses sinyallerine göre titreşimi havayı titreştirir. Kulak zarı da buna bağlı olarak titreşerek sesleri algılamamızı sağlar.

Hoparlörlerin Seri ve Paralel Bağlanması ve Empedans Uygunlaştırma

Hoparlörlerin iki tür ihtiyaç nedeniyle seri ve paralel bağlanmaları gerekebilir.
  1. Bir hoparlör kabininde tiz ve baz sesler için ayrı hoparlörlerin kullanılması gerektiğinde.
  2. Tek yükselteçten yararlanarak değişik yerlerde yayın yapılması gerektiğinde.
Bütün bu bağıntılarda şu noktaya dikkat etmek gerekir:

Hoparlörlerin toplam empedansı, yükseltecin çıkış empedansına uygun olmalıdır.
Toplam empedans çok küçük olursa, yükselteç kısa devre durumuna düşerek gerek kendisine gerekse hoparlörlere zarar verebilir.
Toplam empedansın çok büyük olması halinde de gereken randıman alınamayacaktır.
Bir Hoparlör Kabininde Tiz ve Bas Seslerin Ayrımı

Hoparlör kabininde TİZ-BAS ayrımı için iki veya daha fazla hoparlör kullanılabilecektir.
Bunlar ihtiyaç durumuna göre paralel ve seri bağlanırlar.
Ses frekansının hoparlöre yöneltilmesi ayrımı ise, filtreler ile yapılır.
Örnek; Şekil 7.19 (a) 'da görüldüğü gibi, paralel bağlı iki hoparlörden BAS sesler için kullanılacak hoparlörün girişine seri olarak bir endüktans bobini bağlanır.
ZL=√R2+(2πfL)2
bağıntısına göre, bobin alçak frekanslarda yalnızca OMİK direnç etkisi gösterir. Yüksek frekanslarda ise büyük empedans verir.
Tiz sesler için kullanılan hoparlörün girişine de yine seri olarak bir Kondansatör bağlanır. Bu kondansatör:
ZC√R2+1/(2.fC.L)2
Bağıntısına göre, alçak frekanslarda büyük direnç, yüksek frekanslarda ise, küçük direnç gösterir.
Şekil 7.19 Şekil 7.20 ve Şekil 7.23 'te kabin hoparlörlerinin bağlantılarına ait değişik örnekler verilmiştir. Bu örnekteki self ve kondansatörlerin özel hesaplama yöntemleri vardır.
Kabin hoparlörleri dışındaki bağlantılarda, bir bina içerisindeki 2 veya 3 odaya aynı yükselteçten beslenen seri bağlantı veya bir şehir seslendirmesinde aynı güzergahtaki, hoparlörlerin paralel bağlantısı yapılabilir.
Bağlantılarda hoparlörlerin polarma yönüne dikkat etmek gerekir. Birinin mambranı içine girerken diğerinin ki dışarıya doğru giderse, sesler birbirini yok edebilir.
Aynı yönde çalışacak şekilde bağlantı yapabilmek için gerekirse bir DC gerilim kaynağı ile çalışma yönleri belirlenir.
Bu tür bağlantılarda, daha önce belirtildiği gibi birinci şart hoparlör toplam empedansının yükselteç çıkış empedansına eşit olmasıdır. Bir miktar büyük olabilir. Ancak küçük olmaması gerekir. Hat trafosu koyarak veya seri ve paralel direnç bağlaması yaparak bu denkliği sağlamak gerekir.
Bunun yanı sıra, güç dengesi de sağlanmalıdır. Yükseltecin belirli bir gücü vardır. Bu gücün üzerinde yapılacak bağlantıyı besleyemeyeceğinden hoparlörler istenilen randımanı vermeyecektir.
Paralel bağlantılarda hoparlör empedansının eşit olmasına dikkat edilmelidir.
Şekil 7.20 ve 7.21 'de değişik bağlantı hallerindeki frekans karakteristikleri gösterilmiştir.
Bu karakteristik eğrilerinde, hoparlörlerin düzgün çıkış verdiği belirli bir frekans bölgesindeki güç seviyesi, "0 db" olarak kabul edilmiştir. Bu güce göre daha düşük olan güç seviyeleri de "-db" olarak gösterilmiştir.
Hoparlör Kabininde Seri Ve Paralel Bağlantılar


Şekil 7.19 - İki alçak frekans (L.F.) ve yüksek frekans (H.F.) Hoparlörün paralel bağlanması
a) Zayıflama 6 db/octave
b) Zayıflama 12 db/octave

Şekil 7.20 - Şekil 7.19 'da verilen devredeki hoparlörlerin frekans karakteristikleri

Şekil 7.21 - Üç kabin hoparlörün paralel bağlantısı

Şekil 7.22 - Şekil 7.21 'deki haparlörlerin frekans karakterisitkleri

Şekil 7.23 - Eşdeğer Seri ve Paralel Bağlı Üçlü Hoparlör

Hoparlörlerin Distorsiyonu

Hoparlörlerin Distorsiyonu

Aşağıda belirtilen hususlardan dolayı ses yayınında distorsiyon oluşmaktadır.

  • Mambran kağıdının homojen olmayışı.
  • Mambranı tutan askı malzemesinin homojen olmayışı.
  • Hoparlör empedansının yükselteç çıkış empedansına uygun olmaması.
  • Elektriksel AC beslemenin distorsiyonlu olması.
  • Bobinin sabit mıknatıs eninden daha geniş veya daha dar olması.
Şekil 7.18 'de bobinin sabit mıknatıs eninden daha geniş ve daha dar olduğu durumlar gösterilmiştir.
Distorsiyon olmaması için şu bağıntının bulunması gerekir:

Bobin Sarım Sayısı * Fluks Alanı = Sabit Sayı
Bobin mıknatıs kesitinden geniş olursa bir kısım sargısı daha az kuvvet çizgisi etkisi altında kalacaktır. Dar bobin ise kuvvet çizgisinin bir kısmının boş alanda kalmasına neden olacaktır. Her iki halde de yukarıdaki sabit değer bozulacağından distorsiyon olacaktır.

Şekil 7.18 - Distorsiyona neden olan bobin boyları.
(a) GenişBobin
(b) Dar Bobin

Hoparlörlerin güç karakterisrikleri.

Hoparlörlerin Güç Karakteristikleri

Hoparlörlerin gücü, yarattığı ses basıncına (milibar - mbar) veya ses şiddetine (desibel - db) göre ölçülür. Bu da bobine verilen elektriksel güce bağlıdır.
Şekil 7.17 'de, aynı hoparlörün, herhangi bir yere monte edilmemiş halinde ve dik konumda iken, değişik frekanslarda, ön ve arka yüzleri yönünde yapılan ölçümler ile oluşturulmuş güç karakteristik eğrileri verilmiştir. Bunlar değişik yönlerde, aynı uzaklıktaki noktalara ait güç değerleridir.
Hoparlörlerin yükseltece bağlanması sırasında hoparlör gücünün, yükselteç gücünden küçük olmamasına dikkat etmek gerekir, aksi taktirde hoparlör zarar görecektir.
Şekil 7.17 - Bir hoparlörün değişik frekanstaki güç eğrileri

Hoparlörlerin akustik radyosyonu.

Hoparlörlerin Akustik Radyasyonu

Hoparlörlerin akustik radyasyonu, diğer bir deyimle Ses şiddeti veya gücü, Şekil 7.16 'da görüldüğü gibi, hoparlör ekseninden uzaklaştıkça azalmaktadır. Sembolik olarak gösterilmiş olan bu değerler, değişik yönlerde, hoparlörden aynı uzaklıktaki noktalarda desibel (db) olarak ölçülmüş değerlerdir. Ses şiddetindeki bu azalma yüksek frekanslarda daha az olmaktadır.


Şekil 7.16 - Hoparlörün ses şiddetinin eksene uzaklık derecesine göre değişimi.

Canlı Ses Ve Konser Sistemi

17 March 2009, 16:22

ANTALYA YEŞİLBAYIR BELEDİYESİ STADYUM SESLENDİRMESİ

17 March 2009, 13:19

ANTALYA YEŞİLBAYIR Şehir Stadyumunda kullanılan ekipman listesi:
MCS LA10"A (Line Array)
MCS 2181 (SUBBAS KABİN)
MCS 38A (AKTİF Plastik Kabin)
MCS 3601 (Amplifikatör)
MCS 601 (Amplifikatör)
MCS EX 822 (Processor)
MCS Sinyal Dağıtıcı
MCS EC 2600 (Dijital Processor)
MCS DM 800 (Telsiz Mikrofon)

İstanbul Cup 2008 Tenis Turnuvası

02 September 2008, 11:36

TR 1503

23 August 2008, 13:59
 Yeni tasarım 1503
Geçmiş yıllarda Türkiye'de en çok satılan ürünlerimizden olan Tr 1503 kabinimiz, yeni akustik tasarımı,  ve yeni şekli ile, daha güçlü daha sağlam daha verimli olarak yeniden tasarlandı.